Terug naar GEO

Terug naar MIR

ReliŽfvormen herkennen

De reliŽfelementen

 

1.1 De horizonlijn.

 

Definitie : De horizonlijn is de lijn waar hemel en aarde elkaar schijnbaar raken.

Afspraak : We duiden de horizonlijn aan met een rode kleur.

 

 

Rechte horizonlijn††† †† Golvende horizonlijn††††† Kantige horizonlijn

 

1.2 De hellingsvlakken.

 

Definitie : De hellingsvlakken zijn de vlakken die je kunt herkennen in het landschap.

Afspraak : We duiden de hellingsvlakken aan met blauwe pijlen.

 

 

Zwak hellend††† ††† †††††††††††††† Matig hellend†††††††††† Steil hellend

 

1.3 De hoogteverschillen

 

Definitie : Het hoogteverschil wordt berekend door de het verschil te maken tussen het hoogste

††††††††††††††††††† en het laagste punt in het landschap.

Afspraak : We duiden de hoogteverschillen aan met groene dubbele pijlen.

 

 

Klein hoogteverschil††† Matig hoogteverschil†† Groot hoogteverschil

 

1.4 De rivierinsnijding

 

Definitie : De insijding die een rivier of beek maakt in het landschap .

Afspraak : We duiden de rivierinsnijding aan door de dallijn blauw te kleuren.

 

 

Weinig ingesneden††††Matig ingesneden †††††† Diep ingesneden

 

1.5 De hoogte

 

Definitie : De hoogte van een punt in het landschap wordt bepaald vanaf de zeespiegel bij eb.

Afspraak : We kunnen dit reliŽfelement niet op een foto zien, maar we raadplegen hiervoor een topografische kaart. Hierop kunnen we gemakkelijk hoogtepunten, hoogtelijnen en hoogtezones herkennen ! Hieronder zie je een voorbeeldje van de hoogtelijnen op de topgrafischekaart (1/10000) van de omgeving van de rivierbeek in Oostkamp.

 

 

Klik hier om te starten met de opdracht