Terug naar GEO

Terug naar MIR

Klimaten determineren

De vegetatie is afhankelijk van het klimaat

 

1.1.        Invloeden op de vegetatie.

 

Hoe de plantengroei of vegetatie kan ontwikkelen in Europa hangt sterk af van een aantal factoren. Naast de gesteenten inde bodem en de hoeveelheid zonlicht, zijn vooral de temperatuur en de neerslaghoeveelheid van belang.

 

 

Men baseerde zich voor de indeling van de klimaten dan ook op de kenmerken die voor de plantengroei zeer belangrijk zijn. Deze kenmerken lezen aardrijkskundigen af op speciale grafieken die klimatogrammen worden genoemd. Een overzicht van de kenmerken die op een klimatogram kunt aflezen :

 

1.2 Indeling volgens de temperatuur.

 

 

Een maand wordt warm genoemd wanneer de temperatuur 18 C of meer wordt. De planten kunnen dan snel groeien.

 

Een maand wordt gematigd genoemd wanneer de temperatuur 10C of meer wordt, maar minder dan 18 C. Planten groeien vertraagd .

 

Een maand wordt koud genoemd wanneer de temperatuur onder de 10 C blijft. Bomen kunnen niet groeien !!

 

 

1.3 Indeling volgens de neerslag.

 

 

Wanneer de maandneerslag kleiner is of gelijk aan is dan 2 keer de waarde van de maandtemperatuur, dan hebben de planten onvoldoende water.

Hier spreekt men van een droge maand.

 

Tip : een maand is droog wanneer het blauwe balkje van de neerslag onder de rode lijn

van de temperatuur komt.

 

Wanneer de maandneerslag groter is dan 2 keer de waarde van de maandtemperatuur, dan hebben de planten wel voldoende water.

Hier spreekt men van een natte maand.

 

Tip : een maand is nat wanneer het blauwe balkje van de neerslag boven de rode lijn van

de temperatuur komt.

 

 

Klik hier om te starten met de opdracht