De macroscopische bouw van zaadplanten

 

Boomsoorten determineren a.d.h.v. bladkenmerken

 

De correcte naam van een boomsoort opspeuren voor een herbarium is eigenlijk niet zo moeilijk.

Elke boomsoort in onze streek heeft een aantal (blad)kenmerken die net zo typisch zijn als de vingerafdruk bij een mens.

Biologen maken van deze bladkenmerken gebruik om de soort te herkennen.

 

1.      De delen van een blad. (hier bij de beuk)

 

1. Bladschijf

2. Bladsteel

3. Bladrand

4. Hoofdnerf

5. Zijnerf

6. Bladmoes

7. Bladvoet

8. Bladschede

 

2.      De nervatuur : hoe lopen de nerven ?

 

Veernervig

Handnervig

Parallelnervig

Rechtnervig

Kromnervig

 

3.      Insnijding van de bladrand : welke insnijdingen en uitsteeksels vertoont de bladrand ?

 

 

Gave bladrand

Getande bladrand

Gezaagde bladrand

Gegolfde bladrand

Gekartelde bladrand

Insnijding ?

Geen

Stomp

Scherp

Stomp

Scherp

Uitsteekskels ?

Geen

Scherp

Scherp

Stomp

Stomp

Figuur

 

4.      Insnijding van de bladschijf : hoe diep is de schijf van het blad ingesneden?

 

Gelobd

Gespleten

Gedeeld

Samengesteld

 

Klik hier voor het herbarium

Klik hier voor opdracht 1

Bekijk de 21 bomen en struiken van het herbarium

Soortnaam van de bomen van je herbarium opzoeken